Tècnics

Les titulacions que tenen l’atribució de certificar la habitabilitat d’un pis o casa són les d’Arquitecte, Aparellador, Arquitecte Tècnic i Enginyer de l’Edificació. El tècnic, també cal que estigui donat d’alta en el seu col·legi professional respectiu; el Col·legi d’Arquitectes o bé el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, per tal d’expedir un certificat d’habitabilitat, visar-lo i presentar-lo a la Generalitat. L’arquitecte o aparellador no pot estar invalidat pel seu col·legi professional.

Des de cedula.cat pensem que és important oferir-li un servei especialitzat, i de proximitat, per tal d’evitar demores en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat. Per aquest motiu disposem de tècnics a tot Catalunya amb la formació específica requerida.

Sabem que aquest tràmit pot ser molt urgent per vostè. El nostre compromís és el de realitzar la inspecció amb la màxima rapidesa possible, però a l’hora amb la màxima professionalitat per tal de no perdre temps més endavant amb requeriments de més documentació per part de la Generalitat o altres demores fruit d’una gestió poc eficient. Si li cal la cèdula d’habitabilitat urgent, confiï en cedula.cat.