Tarragonès

Cèdula d’Habitabilitat al Tarragonès

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Tarragonès.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 60€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 60€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 60€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

 

Altafulla, La Canonja, El Catllar, Constantí, Creixell, Morell, Nou de Gaià, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Salou, La Secuita, Tarragona, Torredembarra, Vespella de Gaià, Vila-seca, Vilallonga del Camp

———————————————————————–

Altafulla
Empadronament a Altafulla

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Altafulla, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Altafulla
Plaça del Pou, 1
43893 Altafulla
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977650008 Fax: 977650842

 

La Canonja
Empadronament a La Canonja

Per empadronar-se no cal la cèdula d’habitabilitat, només còpia de l’escriptura de propietat, o contracte de lloguer, i si és de lloguer, també el model 02 de INCASOL, conforme s’han dipositat les fiances a la cambra de la propietat urbana per part del propietari.
I això sí, còpia dels DNI, Passaport o NIE dels que es vulguin empadronar si són majors d’edat, i del llibre de família si són menors.

Ajuntament de La Canonja
Raval, 11
43.110 La Canonja
Tel: 977.543.489

 

El Catllar
Empadronament a El Catllar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de El Catllar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de El Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar
Tel. 977 653 101 Fax 977 653 108

Horari : De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 Divendres de 9:00 a 14:00
Constantí
Empadronament a Constantí

En principi no és necessaria la cedula d’habitabilitat, ho és l’escriptura de propietat, nota simple, contracte de lloguer, rebut IBI etc…

Ajuntament de Constantí
Major, 27
43120 – Constantí
Tel: 977 52 05 21 Fax. 977521121

Horari : De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 Divendres de 9:00 a 14:00
Creixell
Empadronament a Creixell

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Creixell, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Creixell
Carrer de l’Església, 3
43839 Creixell
Tel: 977 800 202 Fax. 977 800 009

Horari : De 9 a 14h
Morell
Empadronament a Morell

Per poder-se empadronar és necessari l’escriptura del pis o el contracte I el DNI de les persones majors d’edat o el llibre de família si són menors.

Ajuntament de Morell
Plaça de l’Era del Castell, 5
43760 El Morell
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 84 06 17 Fax: 977 84 20 56

Horari : De dilluns a divendres de 10h. a 14h. i els dimarts també de 17h. a 19,30h
Nou de Gaià
Empadronament a Nou de Gaià

Per poder empadronar-se es necessari original i fotocopia DNI, escriptura de propietat o contracte de lloguer, o autorització del propietari de la vivenda segon el cas. En el cas que ni hagin nens necessitem el DNI o llibre de família i si conviu amb un sol pare/mare el permis el del que no con-viva amb el. la cèdula nomes es necessària per contratrar llum o gas o per demanar reunificacions familiar, per sapiguer la habitalitat que te la vivenda i condicions i tot això no ho demana padró.

Ajuntament de Nou de Gaià
Castell, 5
43.763 Nou de Gaià
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977.655.257

 

Els Pallaresos
Empadronament a Els Pallaresos

Per empadronar-se al nostre municipi cal en cas de ser el propietari de la vivenda, fotocòpia escriptura de la propietat de la casa o qualsevol rebut de subministre que vagi al seu nom.
En el supòsit que no compti amb la documentació assenyalada anteriorment, admetríem el certificat d’habitabilitat visat. Entenent que el fet de presentar el resguard del tràmit davant el Departament d’Habitatge de la Generalitat no significa en el moment actual que aquesta estigui concedida.

Ajuntament de Els Pallaresos
Avinguda Catalunya, 8
43151 ELS PALLARESOS
TEL: 977 610600 // 977 610627 FAX: 977 610568

Horari : DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 13 HORES \ DIMARTS A LA TARDA DE DE 17 A 19:30
Perafort
Empadronament a Perafort

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Perafort, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Perafort
Carrer Nou, 7 – 11
43152 • Perafort
Tel: 977625006 • Fax: 977610027

 

La Pobla de Mafumet
Empadronament a La Pobla de Mafumet

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de La Pobla de Mafumet, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Verdaguer, 6
43140 • La Pobla de Mafumet
Tel: 977-840260

 

La Pobla de Montornès
Empadronament a La Pobla de Montornès

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de La Pobla de Montornès, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de La Pobla de Montornès
St. Antoni, 5
43761 La Pobla de Montornès
Tel: 977-648012 Fax: 977-648165

 

Renau
Empadronament a Renau

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Renau, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Renau
Camí de la Rulla, s/n
43886 Renau
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 62 05 32 Fax: 977 62 05 32

 

La Riera de Gaià
Empadronament a La Riera de Gaià

Per empadronar-se al nostre municipi és necessari omplir un formulari de sol•licitud a l’Ajuntament i portar la següent documentació.
-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia del contracte de lloguer o fotocòpia de l’escriptura si és el propietari de l’habitatge.

Ajuntament de La Riera de Gaià
Plaça Major, 1
43762 La Riera de Gaià
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 65 50 00 Fax: 977 65 52 35

 

Roda de Berà
Empadronament a Roda de Berà

Amb l´escriptura de propietat ja tindriem suficient. Si es tracta d´una obra nova que encara no s´ha escripturat, l´ajuntament us demanarà la Llicencia de 1a ocupació o la Cedula d´habitabilitat I l´escriptura del solar on s´ha fet la construcció.

Ajuntament de Roda de Berà
C/ Joan Carles I, 15
43883 – Roda de Berà
Tel: 977657009 Fax: 977809071

Horari : De 9 a 14 hores de dilluns a divendres. I els dissabtes no festius de 9 a 14 hores.

 

Salomó
Empadronament a Salomó

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Salomó, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Salomó
Av. Catalunya, 4
43885 Salomó
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 629 030 Fax: 977 629 214

 

Salou
Empadronament a Salou

En principi no ho demanem la cèdula d’habitabilitat. Només ho demanem en cas que es vulguin empadronar més de 7 persones per comprovar que l’habitatge té les condicions adequades per allotjar-les.
Per empadronar-se demanem el següent:
– Si l’habitatge és de propietat, les escriptures.
– Si és de lloguer, el contracte de lloguer en vigor a nom de la persona que es vol empadronar
– En qualsevol cas la documentació personal del qui es vol empadronar.
Es tracta d’un acte presencial i si s’empadronen terceres persones sempre ho ha d’autoritzar qui és propietari de l’habitatge o qui consta com a titular del contracte de lloguer.

Ajuntament de Salou
Passeig del 30 d’Octubre, 4
43840 Salou (Tarragona)
Tel. 977 309 200 Fax. 977 309 220

Horari : De dilluns a divendres des de les 9 a les 14:30 h.
La Secuita
Empadronament a La Secuita

Has de presentar el resguard del tràmit al Departament d’Habitatge.

Ajuntament de La Secuita
Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita
Tel: 977 61 14 54 Fax: 977 61 11 59

Horari : De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 I les dilluns i dimecres també de 16:30 a 17:30.
Tarragona
Empadronament a Tarragona

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Tarragona, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Tarragona
Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona
Tel. 977 296 100

 

Torredembarra
Empadronament a Torredembarra

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Torredembarra, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Torredembarra
Plaça del Castell, 8
43.830 Torredembarra
Tel. 977.640.025

 

Vespella de Gaià
Empadronament a Vespella de Gaià

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vespella de Gaià, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament Vespella de Gaià
Plaça Catalunya, 6
43763 Vespella de Gaià
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 65 52 88 Fax: 977 65 51 89

 

Vila-seca
Empadronament a Vila-seca

Un dels requisits per empadronar-se es presentar una justificació d’ocupació de la vivenda. En principi és suficient amb l’escriptura de compra.
Si l’edifici és de nova construcció nosaltres mateixos comprovem que tingui llicència de 1a ocupació.

Ajuntament Vila-seca
Plaça de l’Església, 26
43480 – Vila-seca
Tarragonès (Tarragona)
Tel: 977 30 93 00 Fax: 977 30 93 01

Horari : De dilluns a divendres de 9:30h a 14h.
Vilallonga del Camp
Empadronament a Vilallonga del Camp

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vilallonga del Camp, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament Vilallonga del Camp
Pl. Església, 1
43141 – Vilallonga del Camp
Tel: 977-840101