Montsià

Cèdula d’Habitabilitat al Montsià

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Montsià.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 120€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 120€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 120€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

 

Alcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona

———————————————————————–

Alcanar
Empadronament a Alcanar

Per empadronar-se a Alcanar s’ha de presentar el DNI original i el justificant de l’adreça on es vol empadronar (rebut IBI, escriptura de propietat, contracte de lloguer o autorització del propietari de la vivenda), la cèdul•la d’Habitabilitat només la demanem en el cas que hi hagi més de 6 persones empadronades en el mateix domicili.

 

Ajuntament de Alcanar
C/ Generalitat, 10
43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. 977 73 20 13 – 977 73 20 26 – Fax: 977 73 07 90

Horari : De dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dijous tarda de 16,30 a 19 hores.

 

Amposta
Empadronament a Amposta

En principi es un document que no requerim. Sols ho requeririem si la casa on es volen empadronar estes en molt mal estat, tingues algun expedient obert al departament d’obres, o algo per l’estil que ens fes sospitar que pot tenir algun perill per les persones, viure-hi..
Cal que el lloc on pretenen empadronar-se sigui destinat a habitatge habitual, si es sospita un empadronament fraudulent es poden requerir alters documents.
En principi el tramit es personal, i han de portar escriptura, o contracte de lloguer al seu nom i DNI original i no caducat.

 

Ajuntament de Amposta
Pl. Espanya, 3-4
43870 Amposta
Tel. 977 70 00 57

Horari : De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Freginals
Empadronament a Freginals

Per a empadronar-se a Freginals ha de presentar l’escriptura de la casa i en el cas de no ser el titular de la casa, contracte de lloguer o autorització del propietari de la casa. També ha de presentar el DNI.

 

Ajuntament de Freginals
Major, 13
43.558 Freginals
Tel. 977.572.789

Horari : De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30.

 

La Galera
Empadronament a La Galera

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de La Galera, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

 

Ajuntament de La Galera
Carrer Sant Llorenç, 36
43515 La Galera (Tarragona)
Tel: 977 718 339 Fax: 977 718 538

 

Godall
Empadronament a Godall

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Godall, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

 

Ajuntament de Godall
Plaça Mare Teresa Blanch, 8
43516 GODALL (TARRAGONA)
Tel: 977 738 018 Fax: 977 738 225

Horari : De 16h a 20:30h

 

Mas de Barberans
Empadronament a Mas de Barberans

L’Ajuntament de Mas de Barberans, no requereix la cèdula d’habitabilitat del habitatge per poder empadronar-se.

Ajuntament de Mas de Barberans
Av. Joan Celma s/n
43514 Mas de Barberans
Tel: 977 739 000 Fax: 977 739 146

Horari : De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Masdenverge
Empadronament a Masdenverge

Fins ara no la demanem la cèdula d’habitabilitat per poder empadronar-se.

Ajuntament de Masdenverge
Plaça de l’Església 1
43878 Masdenverge
Tel: 977 718 257 – 977 717 060 Fax: 977 718 493

 

Sant Carles de la Ràpita
Empadronament a Sant Carles de la Ràpita

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de San Carles de la Ràpita, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Pl. Carles III, 13
43540 • Sant Carles de la Ràpita
Tel. 977 740 100

 

Sant Jaume d’Enveja
Empadronament a Sant Jaume d’Enveja

Per empadronar-se ha d’aportar la següent documentació:
– DNI
– Algun d’aquests documents on figuri el nom de la persona que s’ha d’empadronar: escriptura de propietat de l’immoble, rebut de l’IBI urbà, contracte de lloguer. Pot aportar a més, la cèdula d’habitabilitat, però en aquest document no hi figura el nom del propietari. També s’ha de complimentar una sol•licitud d’alta que es fa en el mateix moment que vingui a empadronar se.

 

Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
Av. Catalunya, 22-30
43877 Sant Jaume d’Enveja
Tel: 977-468039 Fax: 977-468555

 

Santa Bàrbara
Empadronament a Santa Bàrbara

La documentació necessaria per empadronar-se aquí a la població de Santa Bàrbara es la següent:
– FOTOCOPIA DNI
– FOTOCOPIA DEL CONTRACTE DE LA VIVENDA (EN CAS DE LLOGUER) O BÉ FOTOCOPIA DE L’ESCRIPTURA DE PROPIETAT O NOTA SIMPLE DE L’IMMOBLE QUE S’HAN D’EMPADRONAR,
– S’HAN DE PERSONAR A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT PER SIGNAR LA SOL•LICITUD DE L’EMPADRONAMENT I EN EL CAS DE MENORS D’EDAT S’HA DE PORTAR EL LLIBRE DE FAMILIA

 

Ajuntament de Santa Bàrbara
Plaça Cid i Cid, 1
43570 Santa Bàrbara
Montsià (Tarragona)
Tel: 977 71 70 00 Fax: 977 71 92 85

Horari :De dilluns a divendres de 10 a14 hores i el dijous per la tarda de les 16.00 fins les 20.00 hores
La Sénia
Empadronament a La Sénia

En principi no fa falta Cedula. Si es té escriptura de la vivenda o contracte de lloguer, es suficient.
Un altra cosa seria, si s’ha de donar d’alta d’aigua de la casa que si que fa falta la Cedula d’Habitbilitat i el Butlleti de l’instal•lador. També ens farà falta còpia del DNI del sol•licitant.

 

Ajuntament de La Sénia
Tortosa, 1
43.560 Santa Bàrbara
Montsià (Tarragona)
Tel: 977.713.058

Horari :Tots els matins de 7,30 a 14,30 h.
Ulldecona
Empadronament a Ulldecona

Per a empadronar-se a ulldecona, cal portar el contracte de lloguer o l’escriptura de propietat i el document d’identitat.

 

Ajuntament de Ulldecona
Major, 49.
43550 – Ulldecona.
Tel. 977 57 30 34 Fax. 977 72 06 22

Horari :DE 10.00 A 14.00 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES