Baix Ebre

Cèdula d’Habitabilitat al Baix Ebre

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Baix Ebre.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 100€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 100€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 100€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta

———————————————————————–

 

l’Aldea
Empadronament a l’Aldea

Des de l’Ajuntament de l’Aldea li informem que per empadronar-se al nostre municipi els documents que es demanen son :

Fotocopia de la escriptura de propietat en cas de ser el propietari i fotocopia del DNI de les persones que s’hagin d’empadronar al domicili de l’escriptura

I fotopia del contracte d’arrendament en cas de ser llogueter i fotocopia del DNI de les persones que s’hagin d’empadronar i hi consten al contracte.

Ajuntament de l’Aldea
Av. Catalunya, s/n
43896 l’Aldea (Baix Ebre)
Tel: 977 450 012 / 977 450 473  Fax: 977 450 863

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores.

 

Aldover
Empadronament a Aldover

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Aldover,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Aldover
Plaça de l’Esglèsia, 3
43591  Aldover
Tel: 977 473 202 – 977 473 802 Fax: 977 473 202

Horari: De dilluns a divendres, pels matins de 09:30h a 13:30h.

 

Alfara de Carles
Empadronament a Alfara de Carles

Per empadronar una persona no és necessari la cèdula d´habitabilitat, nomes cal portar el DNI de la persona que s´ha d´empadronar i algun justificant de l’habitatge a on es vulgui  empadronar, com ara escriptura etc..

Ajuntament de Alfara de Carles
C/ Nou, 4
43528  Alfara de Carles
Tel: 977 455 005  Fax: 977 455 005

Horari: Matins de 10:00 h a 13:00 h.

L’Ametlla de Mar
Empadronament a l’Ametlla de Mar

No cal presentar la cèdula d’habitabilitat.
Per empadronar-se, cal portar:
Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir
Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen.
Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport
Còpia del contracte de lloguer (si la casa es de lloguer)  o autorització del propietari de la vivenda.
Fotocopia del rebut de l’IBI (si es de propietat) o fotocopia de l’escriptura de propietat.
Si hi han menors d’edat i no tenen DNI, Llibre de familia
En cas que els pares estiguin separats o divorciats i no visquin al mateix domicili, el menor ha d’estar empadronat al domicili de la persona que en tingui la custòdia i haurà de presentar un dels següents documents:
Sentència de separació o divorci.
Declaració conjunta dels pares respecte a quin serà el domicili del menor.
En cas de família monoparental, s’haurà de presentar el llibre de família original.
En cas que sol·licitin l’empadronament persones que no siguin els pares del menor, és necessari justificar-ne documentalment la tutela legal o el consentiment exprés dels pares.
Cal tenir en compte que:
Els documents en què no sigui possible identificar les dades necessàries per fer el tràmit, caldrà demanar al ciutadà un certificat del seu consolat per completarles.
Quan els documents no s’entenguin, ja sigui per l’idioma o per les grafies, cal portar l’original i la traducció feta pel seu consolat o per un traductor jurat.

Ajuntament de l’Ametlla de Mar
c/ Sant Joan 55
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
Tel:  977 45 60 00  Fax: 977 45 68 38

Horari: Matí : de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h. Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de  16,30 hores a              19 hores.

 

L’Ampolla
Empadronament a l’Ampolla

No és obligatori presentar la cèdula d’habitabilitat però si un document que acrediti que ets propietari de la casa. Si no ets propietari i està en règim de lloguer has de presentar el contracte de lloguer.

Ajuntament de l’Ampolla
Carrer Ventura Gassols
43895 L’Ampolla, Tarragona
Tel: 977 460 018

Horari: De dilluns a divendres (sempre que no sigui festiu) de les 9:00 hores fins les 14:00 hores

 

Benifallet
Empadronament a Benifallet

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Benifallet,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Benifallet
Major, 1
43.512  Benifallet
Tel: 977.462.005

 

Camarles
Empadronament a Camarles

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Camarles,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Camarles
C/ Vint, núm 20
C.P: 43894 CAMARLES
Tel: 977 47 00 07 Fax: 977 47 05 15

 

Deltebre
Empadronament a Deltebre

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Deltebre,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Deltebre
Plaça 20 de Maig, 1
43.580 Deltebre
Tel: 977.489.309

 

Paüls Empadronament a Paüls

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Paüls,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Paüls
Plaça Major, 3
43593 Paüls
Tel: 977 492 283  Fax: 977 492 385
Horari: De dilluns a divendes de 11:00 h-13:00 h  Dimecres de 09:00 a 13:00 h.

el Perelló Empadronament a el Perelló

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Perelló,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Perelló
C/ Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Tel: 977 49 00 07 / 977 49 00 72  Fax: 977 49 01 37

Horari: De dilluns a divendres: matí de 10 a 14 h. Dissabtes: matí de 9 a 13 h.

Roquetes Empadronament a Roquetes

La cèdula d’habitabilitat no és requisit indispensable, però si la presenta millor, ja que vegades que la documentació presentada no aclareix segons quins conceptes. Si no té la cèdula d’habitabilitat, amb el certificat visat, ja en hi ha prou.

Ajuntament de Roquetes
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes
Tel: 977 501 511  Fax: 977 500 524

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Tivenys Empadronament a Tivenys

En principi no cal la cèdula.

Ajuntament de Tivenys
c/ Abadia, 10
43511 Tivenys
Tel: 977496233  Fax: 977496168

Horari: Tots els dies de 8 a 15

 

Tortosa Empadronament a Tortosa

Per poder-se empadronar al municipi és requisit aportar la cèdula d’habitabilitat. En cas de no tenir-la accepten la sol·licitud visada pel col·legi d’arquitectes (ja que la cèdula definitiva tarda bastant de temps).

REQUISITS PER EMPADRONAR-SE O CANVIAR-SE DE DOMICILI AL MUNICIPI DE TORTOSA

Totes les persones (adults i infants) que s’han d’empadronar, o realitzar un canvi de domicili, han de presentar-se personalment al SAC (Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Tortosa).

1.- Formulari de sol·licitud

Cal presentar l’imprès oficial emplenat i signat per la persona sol·licitant.

 

2.- Lloc de presentació

A la sol·licitud, un cop emplenada, s’hi ha d’adjuntar la documentació que s’indica a continuació, i presentar-se a l’Ajuntament de Tortosa, al Servei d’Atenció a la Ciutadania.

 

3.- Documentació

3.1 Identificació de les persones a empadronar:

DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, original i fotocòpia

En el cas de menors d’edat:

Llibre de família, original i fotocòpia

DNI/NIE/passaport/carnet de conduir dels dos progenitors, original i fotocòpia

Declaració del responsable de la custòdia, si escau (model intern establert)

3.2 Identificació de l’habitatge :

Cèdula d’habitabilitat, original i fotocòpia

En el cas d’un habitatge de lloguer:

Contracte de lloguer (registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en les oficines competents

que estableix la Llei 13/1996, de juliol), original i fotocòpia

En el cas d’un habitatge de propietat: (escolliu-ne un dels dos)

Nota Simple del Registre de la Propietat, amb menys de tres mesos d’antiguitat, original i

fotocòpia

Escriptura de propietat, amb menys de tres mesos d’antiguitat, original i fotocòpia

 

4.- Notes

En cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar amb vincles de primer grau, caldrà l’autorització del propietari/a (model intern establert).

En cas d’altes per naixement al municipi, quan els dos progenitors estiguin empadronats al mateix domicili no caldrà aportar la documentació d’identificació de l’habitatge, i haurà de venir personalment, almenys, un dels pares; en cas que el recent nascut s’empadroni amb un sol progenitor, hauran de venir personalment els dos pares a signar l’alta.

Si es torna a un domicili on s’estava empadronat abans del 26/11/2007, data d’aprovació del protocol, només

caldrà la identificació personal i algun document acreditatiu de l’ocupació de l’habitatge (rebut actual d’aigua,

llum, IBI, telèfon o gas. Haurà de signar el titular del rebut si no és la persona que es vol empadronar).

Ajuntament de Tortosa
Plaça Espanya, s/n
43.500 Tortosa
Tel: 977.585.800

Horari: De 9,00 a 14,00 hores de dilluns a divendres

Xerta

Empadronament a Xerta

Per empadronar-se al municipi haurà d’aportar l’escriptura de propietat de l’habitatge o el contracte de lloguer en el cas d’habitatges del casc urbà. Si l’habitatge es troba en sòl rústic caldrà a més la cèdula d’habitabilitat.

 

Ajuntament de Xerta
Plaça Major, 13
43592 Xerta
Tel: 977 473 005  Fax: 977 473 014


Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i els dimarts també de 17 a 19:30 h.