Tarifes

  Barcelona

 • Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + desplaçament + IVA.

 • Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + desplaçament + IVA.

 • Cèdula + Certificat des de 180€ + desplaçament + IVA.

 • Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE’s) i altres treballs: Demanar pressupost sense compromís.

  Girona i altres províncies

 • Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + desplaçament + IVA.

 • Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + desplaçament + IVA.

 • Cèdula + Certificat des de 180€ + desplaçament + IVA.

 • Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE’s) i altres treballs: Demanar pressupost sense compromís.