Obtenció de la cèdula

Renovar la cèdula d’habitabilitat 

1. El tècnic de cèdula.cat visitarà el seu habitatge per tal de certificar que segueix complint amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilitat i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

  • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
  • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
  • Fotocòpia o original de la cèdula caducada (en cas que la conservi)

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula renovada per 15 anys.

Per primera vegada

En funció de l’any de construcció de l’habitatge s’han de complir diferents requisits establerts en el Decret d’habitabilitat que estava en vigor en el seu moment.

Voleu conèixer si el vostre habitatge compleix?

Fes una primera comprovació aquí.