Noguera

Cèdula d’Habitabilitat a la Noguera

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca de la Noguera.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 80€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 80€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 80€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya,Balaguer, la Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Penelles, Ponts, Preixens, la Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de Meià

———————————————————————–

Àger
Empadronament a Àger

Per empadronar-se només necessitem el contracte de lloguer i si la casa és de propietat res. Si el contracte de lloguer va a nom d’una altra persona, l’autorització de l’empadronament al seu habitatge.

Ajuntament de Àger
Pl. Major, 1
25691 Àger
Tel: 973 455 004 Fax: 973 455 203

Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 I dilluns i dijous per la tarda de 18.00 a 21.00

 

Albesa
Empadronament a Albesa

Per tal d’empadronar-se al municipi d’Albesa, cal que ens presenteu l’escriptura de propietat, o un contracte d’arrendament i la cèdula d’habitabilitat.

Ajuntament de Albesa
Carrer Major, 14
25135 – Albesa
Tel. 973 186 007 Fax: 973 186 553

Algerri
Empadronament a Algerri

Pel que fa a l’empadronament no fa falta aportar la cèdula d’habitabilitat.

Ajuntament de Algerri
Plaça Major, 1
CP: 25130
Tel: 973 426 013 Fax: 973 426 187

Horari: D’11 del matí fins les 14 h.

 

Alòs de Balaguer
Empadronament a Alòs de Balaguer

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Alòs de Balaguer, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Alòs de Balaguer
C. Major, 4
Alòs de Balaguer
Noguera 25737
Tel: 973 417 004 Fax: 973 417 009

 

Artesa de Segre
Empadronament a Artesa de Segre

L’ajuntament, en principi no demana la cèdula d’habitabilitat per l’empadronament, si és necessària ja ho sol·licitaria posteriorment.

Per poder-se empadronar a Artesa de Segre, caldrà aportar:

– el document d’identitat de totes les persones que es vulguin empadronar i/o llibre de família, pel cas dels menors

– escriptura de propietat, si n’és propietari (si hi ha més persones es signarà una autorització com a propietari)

– no propietaris: contracte de lloguer o autorització del propietari

Totes les persones majors de divuit anys s’han de presentar a l’Ajuntament a signar.

Ajuntament de Artesa de Segre
Pl. Ajuntament, 3
25730 Artesa de Segre
Noguera
Tel: 973-400013 Fax: 973-401010

Horari: De dill. a div., de 7,30 a 14,30 i dis. de 9 a 13

 

les Avellanes i Santa Linya
Empadronament a les Avellanes i Santa Linya

En principi només cal demostrar que ets propietari de la casa on empadronar-te o tenir un contracte de lloguer o algun paper que t’autoritzi a viure en la casa en qüestió. També ha de venir la persona física i portar el DNI en vigor.

Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya
Baixada de l’Església, 3 – 5
CP 25612 les Avellanes i Santa Linya
Tel: 973 454 004 Fax: 973 454 120

Horari: De 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Balaguer
Empadronament a Balaguer

Per tal de poder empadronar-se, no es necessari portar el certificat d’habitabilitat de la vivenda però si l’escriptura o rebut de lloguer que acrediti la propietat o arrendament de l’habitatge.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1
25600 Balaguer (Lleida)
Tel: 973 44 52 00

Horari: De dilluns a divendres de les 8h. a les 15h. i els dijous a la tarda, també de les 16h. a les 20h.

 

la Baronia de Rialb
Empadronament a la Baronia de Rialb

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula

d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de La Baronia de Rialb, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de la Baronia de Rialb
Monestir, 1 Gualter
25747 La Baronia de Rialb
Tel. 973 460 234 Fax 973 462 125

 

Bellcaire d’Urgell
Empadronament a Bellcaire d’Urgell

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Bellcaire d’Urgell, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
Plaça Major, 1
CP:25337 Bellcaire d’Urgell
Tel:973 58 60 05 Fax:973 58 65 37

 

Bellmunt d’Urgell
Empadronament a Bellmunt d’Urgell

Per empadronar-se al municipi, cal:

Escriptura de propietat de l’habitatge on s’empadrona, contracte de lloguer o bé autorització del propietari.

Ajuntament de Bellmunt d’Urgell

Carrer Major, 18
CP: 25336. Bellmunt d’Urgell
Tel: 973 610 436 Fax: 973 610 436

 

Cabanabona
Empadronament a Cabanabona

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Cabanabona, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Cabanabona
Carretera de Vilalta, s/n
CP: 25748 Cabanabona
Tel: 973 460 048 Fax: 973 460 048

 

Camarasa
Empadronament a Camarasa

Com a norma general, no demanem cèdula d’habitabilitat de l’habitatge on es vol empadronar la persona.

Ajuntament de Camarasa
Plaça Major, 1.
CP:25613 Camarasa
Tel: 973 420 009 Fax: 973 420 302

 

Castelló de Farfanya
Empadronament a Castelló de Farfanya

Cèdula d’habitabilitat si és possible millor que sí. Si vostè no és el propietari i és el llogater, llavors el contracte d’arrendament. Fotocòpia del DNI en els dos casos.

Ajuntament de Castelló de Farfanya
Pl. Major, 1
CP 25136 Castelló de Farfanya
Tel. 973 428 007 Fax: 973 428 150

 

Cubells
Empadronament a Cubells

Per empadronar-se al municipi no és necessari presentar la cèdula d’habitabilitat. Cal el DNI (o document identificatiu) i l’escriptura de l’habitatge (en cas de compra), l’acceptació d’herència (si és el cas) o el contracte (si és un habitatge de lloguer).

Ajuntament de Cubells
Carretera Nova, sn.
25737- Cubells
Tel: 973 459 005 Fax: 973 459 135

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 13h.
Foradada
Empadronament a Foradada

Per empadronar demanem que s’acrediti que es viu al domicili on es vol empadronar, ja sigui amb el contracte de lloguer, escriptura de propietat de l’habitatge etc.

Ajuntament de Foradada
Pl. Major, 1
CP 25737 Foradada
Tel. 973 400 095 Fax 973 401 073

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h.

 

Ivars de Noguera
Empadronament a Ivars de Noguera

Es necessita un domicili per empadronar-se, i no cal presentar la cèdula d’habitabilitat.

Ajuntament de Ivars de Noguera
C/ del Pere, 1
CP: 25122 Ivars de Noguera
Tel: 973 760 334 Fax: 973 761 384

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 15h.

 

Menàrguens
Empadronament a Menàrguens

Per empadronar-se cal la compareixença personal de l’interessat amb document que acrediti la tinença de l’habitatge o, en el seu defecte, autorització del titular. No cal la cèdula d’habitabilitat, però el lloc d’empadronament ha de ser, en principi, un habitatge – no magatzem, granja, caseta al camp etc-. Si és un menor, acreditació de la custòdia legal. Pel que fa a la cèdula ja sabeu que és Generalitat qui l’atorga.

Ajuntament de Menàrguens
Plaça de l’Església, 1
CP: 25139 Menàrguens
Tel: 973 180.205 Fax : 973 181.039

Horari: De dilluns a divendres de 8h a 15h.
Montgai

Empadronament a Montgai

Per empadronar-se, no li cal la cèdula, nomes ha d’omplir una sol·licitud.

Ajuntament de Montgai
Prat de la Riba, 1
25616 – Montgai
Tel.973 430 005 Fax: 973 430 157

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 13h.

 

Oliola
Empadronament a Oliola

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Oliola, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Oliola
Plaça Major, 1
CP 25749 Oliola
Tel. 973 462 113 Fax 973 460 634

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Penelles
Empadronament a Penelles

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Penelles, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Penelles
Pl. Major, 1
CP: 25335 Penelles
Tel: 973 610246 Fax 973 61 01 54

 

Ponts
Empadronament a Ponts

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Ponts, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Ponts
Pl. Planell, 5
25740 Ponts
Tel: 973-460003 Fax: 973-460277

Horari: Tots els dies de 8 a 15.

 

Preixens
Empadronament a Preixens

Per empadronar-se s’ha de portar a part del DNI, el contracte de lloguer, escriptura de propietat o autorització del propietari.

Ajuntament de Preixens
C/ St. Joan, 17
CP: 25316 Preixens
Tel: 973 390 216 Fax: 973 390 293

Horari: El dilluns, dimecres, dijous i divendres de 11.00h a 13.30h.

Sentiu de Sió
Empadronament a la Sentiu de Sió

Per empadronar-se cal que em porti el DNI i un document acreditatiu d’on ha de viure, és a dir, on s’ha d’empadronar (rebut de contribució o contracte de lloguer o escriptura de la casa, etc…. )

Ajuntament de la Sentiu de Sió
Joan Solsona, 2
25617 Sentiu de Sió
Tel: 973 424 005 Fax: 973 424 021

Horari: De 9 a 14:00.

 

Térmens
Empadronament a Térmens

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Térmens, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Térmens
Plaça Catalunya, 1
CP: 25670 Térmens
Tel: 973 180 010. Fax: 973 180 110

 

Tiurana

Empadronament a Tiurana

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Tiurana, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Tiurana
Plaça de l’alzinera
25791 Tiurana
Tel: 973 056 046 Fax: 973 056 046

Torrelameu
Empadronament a Torrelameu

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Torrelameu, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Torrelameu
C/ Balaguer, 3
CP: 25138 Torrelameu
Tel: 973 190 267 Fax: 973 191 194

 

Vallfogona de Balaguer
Empadronament a Vallfogona de Balaguer

Per d’empadronar-se cal aportar:

– DNI

– Contracte de lloguer o escriptura de propietat

– Sol·licitud d’alta al padró (poden complimentar-la a les oficines de l’Ajuntament en el moment de fer l’alta).

Ajuntament de Vallfogona de Balaguer
Major 29
25.680 Vallfogona de Balaguer
Tel: 973.432.008

Horari: Dill. – div. De 8 a 14h, i dimarts tarda de 17 a 20 h.

 

Vilanova de l’Aguda

Empadronament a Vilanova de l’Aguda

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vilanova de l’Aguda, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilanova de l’Aguda
C/ Major, 30.
CP: 25749 Vilanova de l’Aguda
Tel: 973 460 927.Fax: 973 460 927

 

Vilanova de Meià
Empadronament a Vilanova de Meià

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vilanova de Meià, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilanova de Meià
C/Església, 1
CP: 25735
Tel: 973 415 005 Fax: 973 415 005