Gironès

Cèdula d’Habitabilitat al Gironès

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Gironès.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter, Vilablareix, Viladasens

———————————————————————–

Aiguaviva
Empadronament a Aiguaviva

Si l’habitatge és teu, necessiten una còpia de l’escriptura, el DNI i la llicència de 1ª ocupació en el cas d’obra nova. Si sou més d’un els DNI’s i/o el llibre de família si hi ha menors.

En el cas que de lloguer, necessiten una còpia del contracte de lloguer i l’autorització de la persona propietària. També DNI’s i llibre de família.

Ajuntament de Aiguaviva
Pl. Constitucional, 1
CP. 17181 Aiguaviva
Tel 972 23 50 07  Fax  972 23 54 61

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres i dijous de 4 a 7

 

Bescanó
Empadronament a Bescanó

Per empadronar-se no demanem la cèdula, el que us caldrà és l’escriptura de propietat o el contracte de lloguer i el DNI.

Ajuntament de Bescanó
Pl. Joan Maragall 3
17162 Bescanó.
Tel: 972440005 Fax: 972442702

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores. El divendres també estarà obert.

 

Bordils
Empadronament a Bordils

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Bordils, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Bordils
Pl. de l’Onze de Setembre, 1
17462 Bordils (Gironès)
Tel:  972 490 003   Fax: 972 491 099

 

Campllong
Empadronament a Campllong

Pel tràmit d’empadronament no és necessari la cèdula d’habitabilitat, sols cal el DNI i escriptura de propietat o contracte de lloguer.

Ajuntament de Campllong
C/església, 21

17459 CAMPLLONG

Tel:  972 46 15 04 Fax: 972463408
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dijous tarda de 18 a 20 hores.

 

Canet d’Adri
Empadronament a Canet d’Adri

Cal presentar contracte de lloguer, o escriptures (en cas de ser propietari) i DNI.

Ajuntament de Canet d’Adri
Avinguda Rocacorba, 21
17199 – Canet d’Adri
Tel:
972 428 280 Fax: 972 429 513

Horari: De 9:30-14:00 i de 17:00 a 19:00

 

Cassà de la Selva
Empadronament a Cassà de la Selva

Què fa falta per empadronar-se a Cassà de la Selva?

DNI de la persona que s’ha d’empadronar i justificar el domicili, si és en propietat, títol de propietat o rebut de l’IBI, si és a lloguer, contracte de lloguer.

Ajuntament de Cassà de la Selva
Rambla Onze de Setembre, 107
17244 Cassà de la Selva
Tel: 972 460 005 Fax: 972 464 371 / 972 463 708

 

Celrà
Empadronament a Celrà

La documentació comuna per empadronar-se és el NIF original i el contracte de lloguer o escriptura de compravenda.

Ajuntament de Celrà
Ctra. de Juià, 48
17460 Celrà, El Gironès
Tel. 972 49 20 01 Fax 972 49 27 88

Horari: Matí, de dilluns a divendres: De 8.30 a 14.30 h Tarda, de dilluns a dijous: de 16.30 a        19.00 h  Dissabtes: De 10.00 a 13.00 h

 

Cervià de Ter
Empadronament a Cervià de Ter

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Cervià de Ter, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Cervià de Ter
c. Priorat, 29
17464 Cervià de Ter
Tel: 972 496 101 Fax: 972 496 768

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores

Flaçà
Empadronament a Flaçà

Cal documentació personal DNI, contracte de lloguer i/o escriptura de propietat.

Ajuntament de Flaçà
Pl. Estació Carrilet, 1
17463 – Flaçà
Tel: 972 488 058 Fax: 972 489 109

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

Fornells de la Selva
Empadronament a Fornells de la Selva

L’Ajuntament demana  les escriptures de propietat o el contracte de lloguer.

Ajuntament de Fornells de la Selva
c/ Antoni Gaudí, 45
17458 Fornells de la Selva
Tel: 972 476 163 Fax: 972 476 531

Horari: De 9 a 2 del matí .

 

Girona
Empadronament a Girona

DOCUMENTACIÓ DE LES PERSONES:

– DNI, passaport o NIE de la persona interessada original.

 

PERSONES DE LA UNIÓ EUROPEA:

– Passaport o targeta d’identificació del seu país i el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, si s’escau.

Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d’omplir un imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de voluntat de vot al cens també s’ha comunicar a l’Ajuntament.

 

MENORS D’EDAT:

– Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL I VIGENT).

 

MAJORS DE 14 ANYS:

– DNI, passaport o NIE (ORIGINAL I VIGENT).

 

DOCUMENT ACREDITATIU DE L’HABITATGE:

– Escriptura, contracte de lloguer, o factura actual d’aigua, llum, o gas del domicili, escriptura o

sentència d’usdefruit o acceptació d’escriptura d’herència (ORIGINALS i SENSE ESMENES).

Si el contracte de lloguer no es reflecteix que sigui vigent, cal adjuntar l’últim rebut del lloguer. Al rebut de lloguer ha de constar OBLIGATÒRIAMENT: nom de la persona propietària del pis i data o mensualitat, i una de les dues dades següents: nom de la persona llogatera o adreça del pis o casa llogada.

 

En el cas de NO SER LA PERSONA TITULAR de l’habitatge:

– Permís PRESENCIAL de la persona titular amb el seu document d’identitat, o bé, aportar DNI,

Passaport o targeta d’identificació, el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, o NIE de la persona titular de l’habitatge (ORIGINAL I VIGENT).

– Autorització signada per la persona titular.

 

Si ho tramiten TERCERES PERSONES:

– AUTORITZACIÓ signada per la persona interessada.

– Document d’identitat de qui realitza el tràmit (ORIGINAL I VIGENT).

– Document d’identitat de la persona interessada (ORIGINAL I VIGENT).

Si l’habitatge és propietat d’una SOCIETAT: poders que acreditin que la persona que autoritza

l’empadronament representa legalment la societat. Si l’autoritzant representa la societat en el

contracte, no caldrà aportar els poders.

Si s’empadrona en una fonda o hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original del centre o equipament amb el segell original del centre.

 

Persones menors d’edat que s’empadronen només amb el pare o la mare:

– AUTORITZACIÓ signada pel progenitor/a que no s’empadrona.

– Fotocòpia del DNI del pare o mare que signa l’autorització.

I un d’aquests documents:

– O resolució judicial ferma de la custòdia del/la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitors (les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).

– O bé, la declaració responsable (declaració jurada) del progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit.

– Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de l’assistent social del lloc de procedència.

 

Si s’empadrona amb una persona major d’edat que NO sigui el/la progenitor/a:

– Document d’identitat ORIGINAL I VIGENT de la persona que vingui a fer el tràmit.

– Document original acreditatiu de l’habitatge.

– Llibre de família on figuri el/la menor o certificat de naixement, DNI, NIE, passaport (ORIGINAL I VIGENT).

– Autorització original signada pels dos progenitors i les fotocòpies dels documents d’identitat dels dos progenitors o bé sentència de tutela, acolliment, etc. o informe de l’assistent social en el cas que no es pugui tenir cap altre document.

En el cas de tutela i/o acolliment per part de l’Administració o persona jurídica:

– Cal portar un certificat original del la direcció del centre i document identificatiu del/la menor i de la persona declarant (ORIGINAL I VIGENT).

 

En el cas de famílies monoparentals:

– Document que acrediti aquesta situació (carnet de família monoparental, llibre de família, certificat de defunció de l’altre progenitor/a…)

 

Cal anar presencialment a les diferents seus de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

 

Notes:

– L’empadronament es farà en funció dels m2 útils de l’habitatge.

– Acceptaran documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos que s’hagi presentat. Si aporten resolució cal comprovar la vigència de la resolució.

Ajuntament de Girona
Plaça del Vi,
1 – 17004 Girona
Tel 972 419 000 / 972 419 010

Horari: Tancat els dissabtes: 7 de gener, 7 d’abril i 13 d’octubre.
                Horari especial de 8.30 a 15 h: El 5 de gener, el 18 de maig, i els mesos de juliol i agost.
A les oficines dels barris no hi haurà servei el 18 de maig ni el mes d’agost..

 

Juià
Empadronament a Juià

Amb el resguard del tràmit de la cèdula és suficient.

Ajuntament de Juià
C/ de Baix, 10
17462- Juià
Tel: 972 49 02 30 Fax: 972 49 02 30

Horari: De  dimarts i divendres de 6 a 20 hores.

 

Llagostera
Empadronament a Llagostera

Per empadronar-se només cal el contracte de lloguer al seu nom (si estàs en lloguer) o l’escriptura de la casa si és que ets propietari, i el DNI.

Ajuntament de Llagostera
Plaça del Castell, 1
17240 Llagostera (Girona)
Tel: 972 83 03 75; 972 83 02 18

Horari: De 8 a 3 cada dia.

 

Llambilles
Empadronament a Llambilles

Per empadronar-se al municipi cal tan sols aportar el DNI i document de propietat de l’habitatge o bé document de lloguer.

Ajuntament de Llambilles
Plaça de la Vila, 1
17243 -Llambilles
Tel: 972 469 301 Fax: 972 468 170

Horari: De Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 16 a 20 h.

 

Madremanya
Empadronament a Madremanya

Per empadronar-te al municipi, necessites presentar: original del DNI, llibre de família si t’empadrones amb algun familiar, escriptura de propietat de l’immoble on t’empadrones o bé contracte de lloguer vigent.

Ajuntament de Madremanya
Pl. Major, 1
17462 Madremanya
Tel: 972 490 159 Fax: 972 490 160

Horari: De cada dia al matí de 10 a 13 h i a la tarda el dijous de 17 a 20 h.

 

Quart
Empadronament a Quart

Per empadronar-se només cal un justificant del domicili (escriptura, contracte de lloguer o algun rebut escombraries, aigua, llum…). DNI i llibre de família en cas de menors.

Tots els majors d’edat han de venir per signar la fulla d’alta.

Ajuntament de Quart
Plaça de la vila, 2
17242  | Quart (Girona)
Tel: 972 469 171  Fax:  972 468 780

 

Salt
Empadronament a Salt

Per empadronar-se a Salt cal que identifiqui l’habitatge amb l’escriptura de propietat o el contracte de lloguer (original, signat per les dues parts interessades i amb la fiança dipositada a l’Incasol).

Vostè cal que s’identifiqui amb la seva documentació original i en vigor.

Ajuntament de Salt
Pl. Lluís Companys, s/n
17190 Salt
Tel: 972-249191 Fax: 972-237072

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i l’horari d’atenció al ciutadà és de dilluns a          divendres de 8,30 a 18 hores.

 

Sant Andreu Salou
Empadronament a Sant Andreu Salou

No és necessari que aporti la cèdula d’habitabilitat.

Ajuntament de Sant Andreu Salou
Casa Consistorial
17455 Sant Andreu Salou
Tel: 972-463037 Fax: 972-463037

Horari: Dimecres: 9:00 a 11:30h Divendres: 16:00 a 18:30h

Sant Gregori
Empadronament a Sant Gregori

L’empadronament, dir-vos que cal que presenteu el DNI de totes les persones que en tinguin i si són menors i no entenen, el llibre de família.

Cal que tots els majors d’edat facin l’empadronament personalment. Cal presentar fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge si és de propietat i contracte de lloguer en l’altre cas.

 

Ajuntament deSant Gregori
Avinguda Girona, 33
17150 – Sant Gregori
Tel: 972 428300

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 9 a 13 hores els dissabtes.

 

Sant Joan de Mollet
Empadronament a Sant Joan de Mollet

Si el lloc on residireu és un habitatge de nova construcció, necessitareu la cèdula d’habitabilitat per donar-la d’alta del llum i l’aigua, però per empadronar-vos no us ho demanen.

L’ajuntament demana el títol de propietat o contracte de lloguer i el DNI o document que us identifiqui.

Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Plaça Ajuntament, s/n
17463
Tel: 972 488 181  Fax: 972 488 181

Horari: De dilluns, dimecres i divendres, de 10h. a 13h

 

Sant Jordi Desvalls
Empadronament a

Si es vol empadronar necessita una fotocopia de l’escriptura i si és d’obra nova cal certificat de primera ocupació. Si és llogater cal el contracte de lloguer.

Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Dr. Meseguer, 1
C.P.17464  Sant Jordi Desvalls
Tel. 972 798 005  Fax 972 798 281

Horari: De dilluns de 9 a 14 i de 15 a 19, Dimarts de 13.30 a 19.30, Dimecres ,Dijous i Divendres                de 9 a 14 h.

 

Sant Julià de Ramis
Empadronament a Sant Julià de Ramis

Pel que fa a la documentació que ha de presentar per tramitar l’empadronament és la següent:

Si l’habitatge on t’empadrones és de lloguer és necessari el contracte de lloguer, si és de propietat són necessàries les escriptures de propietat.

 

També són necessaris els DNI originals de totes les persones que us hàgiu d’empadronar i en el cas d’haver-hi menors, el llibre de família.

Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Carrer Major, 1
Sant Julià de Ramis
Tel. 972 170 909  Fax 972 171 533

Horari: De dilluns a divendres de 2/4 de 9 a 15h i també ens trobaràs els dimecres i dijous         tarda de 16.30h a 20h.

 

Sant Martí de Llémena
Empadronament a Sant Martí de Llémena

Per empadronar-se depèn de la casa i de la zona de que es tracti, ja que ha de complir amb els requisits per ser un habitatge i no una edificació. El que sí necessitem és el contracte de lloguer i/o escriptura de la casa.

Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Pl. Sant Martí, s/n
17153 Sant Martí de Llémena
Tel. 972 443034   Fax. 972 443155

Horari: De 12 a 2/4 de 3 de dilluns a divendres

 

Sant Martí Vell
Empadronament a Sant Martí Vell

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Martí Vell, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Martí Vell
Plaça de l’Església
17462 Sant Martí Vell
Tel: 972 490 401 Fax: 972 490 995

Horari: De dilluns a dijous de 9 a 14h. Dijous a la tarda de 18h a 20h.  De l’1 de juny al 30 de       setembre l’horari d’atenció al públic serà de dilluns a dijous de 9 a 14h.

 

Sarrià de Ter
Empadronament a Sarrià de Ter

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sarrià de Ter, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrìà, 71-73.
CP.: 17840 Sarrià de Ter
Tel: 972 170 211

 

Vilablareix
Empadronament a Vilablareix

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vilablareix, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilablareix
C/Perelló 120,.
17180 Vilablareix
Tel. 972 40 50 01  Fax 972 23 87 64

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia.  Els dimarts de 9 a 2 del migdia i de 4                a 8 de la tarda.

 

Viladasens
Empadronament a Viladasens

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Viladasens, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Viladasens
c/ Taronger, 1
17464 Viladasens
Tel: 972 496 150 Fax: 972 496 285

Horari: De Dimarts de 10:00 a 13:00 hores I Dijous de 15:30 a 17:30 hores