Moianès

Cèdula d’Habitabilitat al Moianès

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Moianès.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

CaldersCastellcir, CastellterçolCollsuspinaL’EstanyGraneraMoiàMonistrol de CaldersSant Quirze SafajaSanta Maria d’Oló

———————————————————————–

 

Empadronament a Calders

Per empadronar-se a Calders és necessari:

En el cas que estigueu de lloguer: el contracte de lloguer + els DNI de les persones que es vulguin  empadronar.

Si son menor de 14 anys i no tenen el DNI és necessari el llibre de família.

Si l’habitatge és de propietat, és necessari les escriptures i aportació del DNI , llibre de família.

Ajuntament de Calders
Plaça Major, 1
08275  Calders
Tel: 93 830 90 00
Fax: 93 830 92 29

Horari : Dijous de 9:00 a 14:00 (prèvia sol·licitud) als locals del primer pis de l’ajuntament.

 

Castellcir

Empadronament a Castellcir

Per empadronar-se cal:

–            Sol·licitud d’inscripció al padró municipal, que li facilitarem a les oficines municipals

–            DNI original

–            Contracte de lloguer, escriptura o autorització (D’aquests 3 documents només un, depenent del seu cas)

Ajuntament de Castellcir
Plaça Era, 5
08.183 Castellcir
Tel. 938.668.151

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i els divendres a la tarda de 17 a 19h.

 

Castellterçol
Empadronament a Castellterçol

Per empadronar-se cal el DNI i un contracte de lloguer o escriptura de propietat, depenent de si està de lloguer o és propietari, o una autorització signada d’alguna persona que ja visqui a l’immoble on s’ha d’empadronar.

Ajuntament de Castellterçol 
Plaça Vella, 3
08.183 Castellterçol
Tel. 938.666.188

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h, dimarts i dijous de 16 a 19h. i dissabtes de 10 a 13h.

 

Collsuspina

Empadronament a Collsuspina

Per empadronar-se a Collsuspina s’ha de presentar: còpia del contracte de lloguer o quelcom document que ho justifiqui o si és el cas, la seva propietat de l’habitatge, l’original del DNI i informar el nivell d’estudis i lloc on està empadronat actualment.

Ajuntament de Collsuspina
Plaça Major, 3
08178 Collsuspina
Tel. 93 830 03 76 Fax:  93 820 83 30

Horari:   Dimarts: de 9:30h a 14:30h i Dijous:  de 16h a 20h

 

L’Estany

Empadronament a L’ Estany

Per empadronar-se la documentació necessària és la següent:
– DNI / Document d’identificació
– Sol·licitud d’empadronament (model que s’omple a l’Ajuntament)
– En cas de propietaris: escriptures de l’habitatge
– En cas de llogaters: contracte d’arrendament
– Llibre de família (si s’estan empadronant fills menors d’edat)

Ajuntament de L’ Estany
C/ Doctor Vilardell, 1
08148 L’Estany
Tel: 938 303 000 Fax:  938 303 251

Horari:  De dilluns a divendres de 10 a 14h, i el primer divendres laboral de mes també obrien a de 17 a 20h.

Granera
Empadronament a Granera

Per empadronar-se demanem DNI., escriptures de propietat o contracte de lloguer.

Ajuntament de Granera
Església, s/n
08183 Granera
Tel: 93-8668152 Fax: 93-8668152

 

Moià

Empadronament a Moià

Per  empadronar-se al municipi de Moià cal:  DNI de les persones que es volen empadronar, contracte de lloguer o escriptures de compra i anar personalment a signar el full d’empadronament a l’Ajuntament.

Ajuntament de Moià
Pl. Sant Sebastià, 1
08180 – Moià
Tel: 93 830 00 00

 

Monistrol de Calders

Empadronament a Monistrol de Calders

Imprès de la sol·licitud d’inscripció padronal (el trobareu a la pàgina web de l’ajuntament)
Imprès Sol·licitud de certificat d’empadronament (el trobareu a la pàgina web de l’ajuntament)
DNI
Llibre de família
Escriptura pública o contracte de lloguer

Ajuntament de Monistrol de Calders
Carrer de la Vinya, 9
08275 Monistrol de Calders

Tel: 93 839 90 00 Fax: 93 839 80 37

 

Sant Quirze Safaja
Empadronament a Sant Quirze Safaja

Per empadronar-se es necessita:
1 – Sí l’habitatge és de la seva propietat, ha de portar còpia de les escriptures.
2 – En cas que estigui de lloguer ha de portar el contracte de lloguer.
S’ha de portar el Document Nacional d’Identitat

Ajuntament de Sant Quirze Safaja
De Barcelona, 2
08.189 –  Sant Quirze Safaja
Tel: 938.660.368

Horari: De dilluns de 9:00h fins a les 13:30h i de les 16:00h a les 18:30h i de dimarts a divendres de les 9:00 fins les 13:30h.

 

Santa Maria d’Oló

Empadronament a Santa Maria d’Oló

Per empadronar-se cal omplir la instància a l’Ajuntament, i presentar DNI i les escriptures de la casa.

En el cas que la casa sigui de lloguer:
– Contracte: S’haurà de presentar el contracte de lloguer, DNI i omplir la instància a l’Ajuntament.
– No contracte: Presentar una autorització del propietari, juntament amb una còpia del DNI del   propietari.

Ajuntament de Santa Maria d’Oló
Av. Manuel López, 1
Santa Maria d’Oló  08273
Tel: 93 838 50 00 Fax: 93 838 50 05
Horari:  De dilluns a divendres de 2/4 de 8 a 2/4 de 3 i els dijous, de 4 a 2/4 de 7.