Vallès Oriental

Cèdula d’Habitabilitat al Vallès Oriental

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Vallès Oriental.

 • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
 • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
 • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Aiguafreda, L’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, CardedeuFigaró-Montmany, Fogars de Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, Llinars del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès

———————————————————————–

Aiguafreda
Empadronament a Aiguafreda

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació d’Aiguafreda, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Aiguafreda
Plaça Ajuntament, 1
08.591 Aiguafreda
Tel: 938.442.253

 

L’Ametlla del Vallès
Empadronament a L’Ametlla del Vallès

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de L’Ametlla del Vallès, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de L’Ametlla del Vallès
Plaça Ajuntament, 1
08.480 L’Ametlla del Vallès
Tel: 938.432.501

 

Bigues i Riells
Empadronament a Bigues i Riells

Per tramitar l’empadronament en el municipi caldrà la presentació dels següents documents:

-original de l’escriptura de propietat

-original dels DNI de les persones a empadronar amb fotocòpies

Per dur a terme aquest tràmit caldrà la presència efectiva dels interessats

Ajuntament de Bigues i Riells
Centre Cívic i Cultural de Bigues
Carrer Anna Mogas 130
08.415 Bigues i Riells
Tel: 938.656.225

Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 14 i dijous tarda de 16 a 19

 

Caldes de Montbui
Empadronament a Caldes de Montbui

Per empadronar-se es necessari escriptures de l’habitatge si és de propietat o contracte de lloguer (originals) i el DNI de la persona interessada

Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça Font Del Lleó, 11
08.140  Caldes de Montbui
Tel. 938655656 Fax. 938655657

Horari: De 9 – 14 h.

 

Campins
Empadronament a Campins

Per poder-se empadronar al municipi cal el DNI, escriptura de propietat o contracte de lloguer.

Ajuntament de Campins
Plaça de la Vila, 8
08.472 Campins
Tel. 938.475.092

Horari: De dilluns a divendres i dissabte de 10 a 1 i dilluns i dijous de 5 a 8

Canovelles
Empadronament a Canovelles

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Canovelles, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Canovelles
Plaça Ajuntament, s/n
08.420 Canovelles
Tel. 938.464.555

 

Cànoves i Samalús
Empadronament a Cànoves i Samalús

Per realitzar l’empadronament han de personar-se a les oficines de l’Ajuntament les persones que s’empadronen, aportant acreditació personal de cadascú (DNI).

En el cas d’habitatge propi s’ha de presentar escriptura on consti com a propietari del mateix.
Si hi ha menors que s’empadronen es necessita també llibre de família i autorització d’ambdós progenitors.

Ajuntament de Cànoves i Samalús
Masia Can Casademunt, s/n
08.445 Cànoves i Samalús
Tel. 938.710.018

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous i divendres de 16 a 20h.

 

Cardedeu
Empadronament a Cardedeu

La documentació que necessitem per realitzar l’empadronament al nostre municipi:

Documentació a aportar

 • Original i fotocòpia del Document d’Identitat vigent (DNI, NIE o passaport).
 • Original i fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte vigent de lloguer de l’habitatge.

Autorització del titular de l’habitatge:

 •  En el cas que la persona que s’empadrona no sigui titular de l’habitatge, autorització  mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament del titular de l’escriptura o del contracte de lloguer amb el DNI original i fotocòpia per autoritzar la inscripció.
 • En el cas d’inhabilitació o incapacitat legal de l’empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l’empadrona.

En el cas de menors d’edat:

 • Original i fotocòpia de llibre de família, en el cas d’adopció, la documentació que l’acrediti.
 • Original i fotocòpia del DNI vigent (obligatori a partir dels 14 anys).
 • Original i fotocòpia del passaport/NIE vigent si ha nascut a l’estranger.
 • En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.

Autorització dels pares:

 • En el cas de menors que s’empadronin només amb un dels pares, autorització signada mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament de l’altre progenitor amb original i fotocòpia del document d’identitat vigent.
 • En el cas de menors que s’empadronin en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original i fotocòpia del document de tutela o autorització dels pares mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament amb original i fotocòpia del document d’identitat vigent.

Ajuntament de Cardedeu
Plaça de Sant Joan, 1
08.440 Cardedeu
Tel: 938 444 004 Fax:  938 711 477

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dimarts i dijous de 17 a 19:30h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

 

 

Figaró-Montmany

Empadronament a Figaró-Montmany

Per empadronar-se necessita el contracte de lloguer o escriptura de propietat, ens ha de portar fotocopia del DNI, ens ha de dir el municipi on estava empadronat, per tal de donar-lo de baixa, nivell d’estudis, si hi ha fills DNI i fotocopia del llibre de família.

Ajuntament de Figaró-Montmany
Ctra. Ribes, 42-44
08.590 Figaró-Montmany
Tel. 938.429.111

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i els dijous de 17 a 20 hores.

 

Fogars de Montclús
Empadronament a Fogars de Montclús

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Fogars de Montclús, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Fogars de Montclús
Plaça de les Escoles, 1
08.470 Fogars de Montclús
Tel. 938.475.104

Horari: De  9:00 a  13:00h. i  de 15:00 a 18:00 h. de dilluns a divendres (excepte el dijous matí tancat)

 

Les Franqueses del Vallès
Empadronament a Les Franqueses del Vallès

Per empadronar-se en el nostre municipi. Si fos el cas d’un habitatge nou a estrenar, el que si que cal es que tingui concedida la llicència de Primera Ocupació.

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ctra. de Ribes, 2
08.520 Les Franqueses del Vallès
Tel: 93-846·76·76   Fax: 93-846·77·67

Horari: De dill a div de 8.30 a 14h i les tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h.

 

La Garriga

Empadronament a La Garriga

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de la Garriga, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de La Garriga
Plaça de l´Ajuntament, s/n
08.530 La Garriga
Tel: 938.605.050

 

Granollers
Empadronament a Granollers

Per empadronar-se els documents obligatoris són:

* Original i fotocòpia del DNI

*Original d’un document de l’habitatge: escriptura de propietat o última factura d’aigua, llum o gas o   contracte de lloguer si fos el cas, al seu nom i si no estigués al seu nom necessitem autorització del titular + còpia del DNI.

Ajuntament de Granollers
Pl. Porxada, 6
08401 Granollers
Tel: 93-8426666 Fax: 93-8426601

Horari: De dilluns a dijous de 8,30 a 19h i els divendres de 8,30 a 14h.

 

Gualba

Empadronament a Gualba

Per empadronar-se en un domicili es necessita, en cas que sigui obra nova, la llicència de primera ocupació, que no cal portar físicament a l’Ajuntament ja que és l’Ajuntament qui la tramita.

A part d’aquest requisit, si sou propietaris, heu de portar l’escriptura de propietari i el DNI de tothom que es vulgui empadronar, en cas que sigueu llogaters, substituir l’escriptura pel contracte de lloguer.

Ajuntament de Gualba
Pg. Montseny, 13
08474  –  Gualba
Tel: 93-8487027

Horari: De dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 I Dimarts i dijous tarda de les 16.00 a les 20.00h.

 

La Llagosta

Empadronament a La Llagosta

Per l’alta per empadronar-se en el Padró municipal d’habitants cal aportar:

1.- Original i fotocòpia del DNI o, si no n’hi ha, passaport, en el cas de persones de nacionalitat espanyola, i en el cas de persones d’altres nacionalitats, original i fotocòpia de la targeta de residència o, quan se n’estigui mancat, del passaport o del document d’identitat del país d’origen en cas de ser europeu.

2.- Original i fotocòpia del contracte de lloguer vigent o de l’escriptura de propietat a nom de la persona que s’empadrona o del titular de l’habitatge.

3.- En el cas que la persona que s’empadrona no sigui titular de l’habitatge, autorització del titular de l’habitatge i del DNI del titular.

4.- En cas que la persona interessada a empadronar-se no pugui venir personalment haurà de signar el full d’alta.

5.- En el cas que sigui la primera vegada que s’empadrona a l’Estat espanyol o no estigui empadronat/ada a cap municipi, posar el país de procedència.

6.- En el cas de menors de edat:

Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement o DNI o passaport o, en el cas d’adopció, la documentació que l’acrediti.

En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.

En el cas de menors que s’empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d’identitat de l’altre progenitor o, quan se n’estigui mancat, declaració jurada de tenir la capacitat legal per empadronar al menor.

7.- En el cas d’inhabilitació o incapacitat legal de l’empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l’empadrona.

 

Documentació a aportar:

Sol·licitud d’alta en el padró d’habitants

Autorització d’alta en el seu full del padró d’habitants

Ajuntament de La Llagosta
Pl. Antoni Baque, 1
08120  –  Llagosta, La
Tel: 93-5603911 Ext. 1019  Fax: 935 741 142

Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h i dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h
– horari estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h

 

Llinars del Vallès

Empadronament a Llinars del Vallès

La documentació general necessària per empadronar-se és:

–          DNI (pels majors de 14 anys), permís de residència o passaport vigents

–          DNI o llibre del família pels menors de 14 anys, o certificat de naixement traduït (en cas d’estrangers), permís de residència o passaport vigents.

–          Escriptura o contracte de lloguer, o rebuts de subministraments

–          Si no és titular de l’habitatge, autorització signada amb fotocòpia del DNI d’una persona major d’edat empadronat a la mateixa

–          Si n’hi haguessin menors d’edat és millor que ens consulti.

Ajuntament de Llinars del Vallès
Plaça de la Vila, 1
08450  –  Llinars del Vallès
Tel: 93 841 27 50

 

Lliçà d’Amunt
Empadronament a Lliçà d’Amunt

Per donar-se d’alta al nou domicili demanem un dels següents documents:

–          certificat de final d’obra

–          cèdula d’habitabilitat

–          escriptura de compravenda de l’habitatge.

Acompanyat del DNI. Si s’ha d’empadronar algú més el DNI de la persona i una autorització signada si no vingués en el moment.

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Anselm Clavé, 73
08186  –  Lliçà d’Amunt
Tel: 93 841 52 25

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 hores i el dilluns i el dijous de 16 a 19 hores

 

Lliçà de Vall

Empadronament a Lliçà de Vall

Per empadronar-se necessitem  les escriptures de l’habitatge, original i còpies i DNI’s originals i còpies dels que s’hagin d’empadronar. A la pàgina web de l’ajuntament pots ampliar aquesta informació.

Ajuntament de Lliçà de Vall
Pl. de la Vila
08185  –  Lliçà de Vall
Tel: 93-8439000 Fax: 938439375

 

Martorelles
Empadronament a Martorelles

Per empadronar-se, el que si és necessari és el DNI original de la persona que es vol empadronar i ha de venir presencialment per signar la fulla de padró, també contracte de lloguer o escriptura de propietat o bé si no té cap de les dues coses autorització del propietari de l’habitatge o de la persona que tingui el contracte de lloguer.

Ajuntament de Martorelles
Pl. Ajuntament, 1
08107 Martorelles
Tel: 93-5705732 Fax: 93-5705964

Horari: De dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 hores i el dimarts i dijous de  16 a 18’30 hores.

 

Mollet del Vallès
Empadronament a Mollet del Vallès

Per empadronar-se, ha de mostrar el seu DNI i un document que acrediti l’habitatge on anirà a viure (escriptura de propietat, contracte de lloguer o de compravenda, contracte de subministraments, etc).

Ajuntament de Mollet del Vallès
Plaça Major, 1
08100  –  Mollet del Vallès
Tel: 93 571 95 00

Horari: De  8 a 19 h de dilluns a divendres

Montmeló
Empadronament a Montmeló

Per poder empadronar-se a Montmeló, es necessari presentar el contracte de lloguer o les escriptures de l’habitatge i la documentació de les persones que s’han d’empadronar, per als menor també el llibre de família.

Ajuntament de Montmeló
Pl. Vila, 1
08160 Montmeló
Tel: 93-5720000 Fax: 93-5720420

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 14:30 i dimarts també de 16 a 18:30.

 

Montornès del Vallès
Empadronament a Montornès del Vallès

Per poder empadronar-se cal la següent documentació:

–          DNI, passaport o targeta de residència i, si es tracta de menors, el llibre de família.

–          Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge on es vol fixar la residència. Si la persona que sol·licita l’alta no consta com a titular en l’escriptura de propietat o contracte de lloguer de l’habitatge ha d’aportar una autorització escrita signada pel titular i original del seu document d’identitat.

La baixa en el municipi de procedència es farà de forma automàtica.

Ajuntament de Montornès del Vallès
Av. Llibertat, 2
08170 Montornès del Vallès
Tel: 93-5721170 Fax: 93-5682762

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 17 a 19 hores

 

Montseny
Empadronament a Montseny

Per d’empadronar-se necessita fer la receptiva sol·licitud davant l’Ajuntament acompanyada de fotocòpia DNI, escriptura de propietat, contracte d’arrendament o autorització de la propietat.

Ajuntament de Montseny
Plaça de la Vila, 11
08460 Montseny
Tel: 93-8473003 Fax: 93-8473003

Horari: De dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 17h a 20h

 

Parets del Vallès

Empadronament a Parets del Vallès

Per empadronar-se necessita el DNI i les escriptures o el contracte de lloguer.

Ajuntament de Parets del Vallès
Major, 2-4
08150  –  Parets del Vallès
Tel: 93-5621799

 

La Roca del Vallès
Empadronament a La Roca del Vallès

Per empadronar-se a  és necessari la següent documentació:

 1. L’original del DNI, o bé el permís de residència o el passaport en cas dels estrangers. En cas que una persona no es pugui desplaçar fins a les dependències municipals, caldrà que aquesta persona signi una autorització a favor d’una tercera persona que s’hi pugui desplaçar perquè faci en nom seu les gestions que calgui. Aquesta autorització haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza.
 2. En el cas de les famílies, el Llibre de Família , que és el document oficial que habilita qualsevol dels seus titulars a fer gestions en nom de tots i que, a més a més, és imprescindible per a l’empadronament de menors.
 3. Escriptura de propietat, contracte de lloguer o qualsevol altre document oficial que acrediti el dret a ocupar l’habitatge com per exemple el rebut de l’impost de Béns Immobles (també s’accepten rebuts de companyies de serveis oficials -llum, gas, aigua- sempre que consti com a titular la persona que s’hi vol empadronar)
 4. Si s’ha d’empadronar en un habitatge on viuen altres persones, cal aportar l’autorització i la fotocòpia del document d’identitat de la persona titular de l´ habitatge.
 5. En cas de voler-se en un habitatge buit propietat d’una tercera persona que el cedeix a precari, caldrà que aquesta persona signi una autorització de cessió de l’habitatge a favor de les persones que s’hi empadronaran. A aquesta autorització hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del document d’identitat i dels documents acreditatius de la propietat que calguin en el cas que aquests no constin a l’Ajuntament.

Ajuntament de La Roca del Vallès
Catalunya, 18-24
08430  –  Roca del Vallès
Tel: 93-8422016

Horari:  La Roca: Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h. Tardes: dilluns i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7.

La Torreta:  Matins: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h.

Santa Agnès: Matins: dimarts i dijous de 10 a 13h.

 

Sant Antoni de Vilamajor
Empadronament a Sant Antoni de Vilamajor

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Antoni de Vilamajor, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Pl. Montseny, 5
08459  –  Sant Antoni de Vilamajor
Tel: 93-8452400

 

Sant Celoni
Empadronament a Sant Celoni

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Celoni, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Celoni
Pl. Vila, 1
08470 Sant Celoni
Tel: 93-8641210  Fax: 93-8673914

 

Sant Esteve de Palautordera

Empadronament a Sant Esteve de Palautordera

Per empadronar-te cal el contracte de lloguer, i la còpia simple de l’escriptura o un rebut a on hi consti l’adreça.

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
C/ Major, 14
08461  –  Sant Esteve de Palautordera
Tel: 93 848 00 82

 

Sant Feliu de Codines
Empadronament a Sant Feliu de Codines

Per empadronar-vos necessiteu:

– L’escriptura de propietat de l’immoble o el contracte de lloguer o l’últim rebut de l’aigua o del llum, que vagi a nom vostre, -sempre originals- si no sou titular de cap d’aquets documents es necessita l’autorització del titular i el DNI original per fer l’empadronament.

– El DNI en vigor pels majors de 14 anys, si s’ha d’empadronar algun menor de 14 anys cal el llibre de família.

L’empadronament per les persones majors d’edat es presencial

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Pl. Josep Umbert i Ventura, 2
08182 Sant Feliu de Codines
Tel: 93-8662768 Fax: 93-8662634

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Sant Fost de Campsentelles
Empadronament a Sant Fost de Campsentelles

Per Padró d’Habitants serà necessari original i fotocòpia dels documents següents:

Per l’ocupació de l’habitatge: contracte de lloguer o escriptura de compra o bé autorització d’una persona major d’edat empadronada en aquest habitatge; No és necessària la cèdula d’habitabilitat.

DNI’s dels majors d’edat

Llibre de família i DNI (si el té) dels  menors; cas de separació o divorci: sentència i autorització de l’altre progenitor.

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Pl. Vila, 1
08105  –  Sant Fost de Campsentelles
Tel: 93-5796980

Horari: De Dilluns, dimecres i divendres: de 08:00 a 14’30 mentre que els dimarts i dijous és de 08:’00 a              20:00  h sense interrupció.

 

Sant Pere de Vilamajor
Empadronament a Sant Pere de Vilamajor

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Pere de Vilamajor, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Nou, 26
08458  –  Sant Pere de Vilamajor
Tel: 93-8450008

 

Santa Eulàlia de Ronçana
Empadronament a Santa Eulàlia de Ronçana

Per empadronar-se pot mirar a la pàgina web de l’ajuntament els requisits depenent de si és finca de propietat o de lloguer. De totes maneres és la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura de la casa original.

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ctra. de la Sagrera, 3
08.187 –  Santa Eulàlia de Ronçana
Tel: 938.448.025

Horari: Matins: de dilluns a divendres de 9h-14h. I Tardes: dimarts i dijous de 16h-19h.

 

Santa Maria de Martorelles
Empadronament a Santa Maria de Martorelles

Per empadronar-se al municipi, ha de personar-se a l’Ajuntament i portar l’escriptura original de la  compra de l’habitatge a nom de la persona que s’ha d’empadronar  o el contracta de  lloguer i l’original del DNI.

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Pl. Mossèn Josep Paituví, 1
08106  –  Santa Maria de Martorelles
Tel: 93-5931828

Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores I  Dimarts i Dijous de 16::00 a 19:00 hores.

 

Santa Maria de Palautordera

Empadronament a Santa Maria de Palautordera

Per empadronar-se cal el contracte de lloguer o les escriptures de la casa, (també serveix el rebut de l’IBI vigent), i el DNI de totes les persones que s’hi vulguin empadronar.

Sempre que el titular del contracte sigui el mateix que es vulgui empadronar.

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Pl. Vila, 1
08460  –  Santa Maria de Palautordera
Tel: 93-8479620

 

Tagamanent
Empadronament a Tagamanent

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Tagamanent, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Tagamanent
Plaça de la Vila, s/n
08593  –  Tagamanent
Tel: 93-8429126

 

Vallgorguina
Empadronament a Vallgorguina

Per empadronar-se, les persones majors d’edat han de venir personalment a l’Ajuntament a emplenar el full d’inscripció al padró i presentar la següent documentació: DNI, si hi ha fills menors d’edat presentar el llibre de família, escriptura de propietat o bé contracte de lloguer.

Ajuntament de Vallgorguina
Plaça Vila, 4
08.471 –  Vallgorguina
Tel. 938679125 · Fax 938679259

Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 14h i el dimecres a la tarda de 16 a 18.30h.

 

Vallromanes
Empadronament a Vallromanes

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vallromanes, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vallromanes
Plaça de l’Església, 6
08.188 –  Vallromanes
Tel. 935.729.159

 

Vilalba Sasserra
Empadronament a Vilalba Sasserra

Per empadronar-se, tant sols necessites la escriptura o contracte de lloguer, el DNI i en cas que hi hagin fills menors d’edat el llibre de família.

Ajuntament de Vilalba Sasserra
Plaça de la Vila, 1

08455 Vilalba Sasserra
Tel. 93 841 03 83  Fax. 93 841 15 35

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14,30h i dimarts i dijous de 16h a 19,30h.

 

Vilanova del Vallès

Empadronament a Vilanova del Vallès

Per empadronar-se s’han de portar els DNI, venir presencialment els majors d’edat, si hi han menors el llibre de família i signar els dos progenitors.

Escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta.

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Plaça de la Vila, 1
Plaça de l’Ajuntament, 1
08410  –  Vilanova del Vallès
Tel. 93.845.92.77 :  Fax  93.845.61.86

Horari: De dilluns a dijous de 8 a 15 hores, dijous per la tarda de 16:30 a 19h i divendres de 8 a 14:30h.