Certificació d’eficiència energètica en edificis existents.

El Reial Decret 253/2013 estableix que a partir de l’ 1 de juny del 2013 serà obligatori disposar  de la certificació eficiència energètica.

Si es vol anunciar la venda o lloguer d’un pis, casa o local caldrà incorporar a l’anunci la seva classificació energètica.

Més informació

Objectius de la certificació energètica

La certificació energètica en primer lloc té com a objectiu la reduicció de les emissions de CO²  i acostar-se als compromisos adquirits per la Unió Europea en el Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic. El Real Decret 253/2013  ve marcat per una directiva de la Unió Europea.

La Certificació Energètica dels Edificis entenem que serà de gran ajuda als compradors o llogaters, ja que disposaran de més criteris per tal d’escollir un immoble o un altra, una millor qualificació energètica va lligada a un menor consum energètic, per tant un estalvi econòmic més gran.

Un dels objectiu més destacats de la certificació d’eficiència energètica és informar als propietaris o promotors sobre les característiques energètiques dels seus  habitatges o edificis. Conseqüentment, són importants per la certificació d’eficiència energètica, les recomanacions de millora incloses en l’informe de la certificació d’eficiència energètica, ja que poden reduir substancialment la despesa energètica i en qüestió de poc temps recuperar la inversió inicial. Per aquest motiu des de l’ICAEN recomanen que:

 • El tècnic certificador faci, com a mínim, una visita de l’habitatge o edifici que està certificant.
 • Sol·licitar que les propostes de millora energètica recomanades en l’informe estiguin ben detallades. És a dir,   que siguin propostes coherents amb les necessitats de l’habitatge o edifici, que estiguin avaluades econòmicament encara que de manera aproximada, i que cada mesura tingui associat un període aproximat del retorn de la inversió.

Des de cèdula.cat garantim el 100% les recomanacions de l’ICAEN, ja que creiem amb la feina ben feta i en l’estalvi energètic com a un pas per millorar el parc immobiliari del nostre país.

Però què és el certificat d’eficiència energètica?

Segons està definit a la pàgina web de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) és  el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

I la qualificació d’eficiència energètica?

És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

On s’haurà d’incloure l’etiqueta?

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater. Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

 Quins edificis estan obligats a tenir la certificació d’eficiència energètica?

A partir de 1 de juny de 2013:

 • Venda i lloguers
 • Edificis públics amb una superfície superior a 500 m2

A partir del 9 de juliol de 2015:

 • Edificis públics amb una superfície entre 250 i 500 m2

A partir del 31 de desembre de 2015:

 • Edificis públics llogats amb una superfície superior a 250 m2

Queden exclosos

 • Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu particular valor arquitectònic o històric arquitectònic o històric.
 • Edificis o parts d’edificis utilitzats com a llocs de culte.
 • Construccions provisionals – termini d’utilització < a 2 anys.
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edificis o unitats d edificis aïllats amb una superfície útil < 50 m².
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o per enderrocar.
 • Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos l’any, i amb un consum previst d’energia  < 25% del consum anual.

Òrgan controlador

INCASOL serà el responsable d’assegurar-se de l’existència de l’etiqueta en tots aquells edificis i locals que es lloguin.

ICAEN serà l’encarregat de realitzar inspeccions aleatòries en els edificis certificats.

També cal tramitar la certificació en els edificis de nova construcció?

La certificació eficiència energètica dels edificis de nova construcció i grans rehabilitacions s’ha realitzat des de l’entrada en vigor del Reial Decret 47/2007 de l’1 de novembre.

Per tant, els edificis han de disposar del certificat aparti de l’1 de maig de 2007 amb un caràcter voluntari de 6 mesos. A partir del 1 de Novembre ja era obligat compliment la certificació d’eficiència energètica.

En quedaven exclosos els edificis que en data 1 de maig de 2007 estaven en construcció o ja tinguessin la llicència d’obres. També els edificis amb visats pel col·legi corresponent o aprovats per les administracions públiques abans de l’entrada en vigor, sempre i quan tramitessin la llicència legal amb un termini 1 any.

També caldrà etiquetar amb la classificació energètica aquest edificis de nova construcció en cas d’afartar-los en el mercat immobiliari en règim de lloguer o venda.

La cèdula d’habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat, és el document que acredita que un habitatge compleix amb

les condicions mínimes de seguretat i salubritat, fixades en el del Decret 141/2012 de 30 d’octubre.

Les tramitades amb anterioritat a l’any 2.003, caduquen als 10 anys.

Oficines de cedula.cat a l'edifici el sucre de VicEns desplacem i realitzem tots els tràmits

Contacti amb nosaltres i ens desplacem al habitatge en el que cal tramitar la cèdula per tal de certificar que compleix amb els requisists mínims d’habitabilitat, també ens encarreguem de presentar tota la documentació i fer efectiu el pagament de les taxes a la Generalitat, així com fer-li arribar la cèdula renovada.

Xarxa de tècnics de cèdula.cat

Per tal d’oferir-li el millor servei disposem d’una xarxa de tècnics per abastar tot Catalunya. Contacti nosaltres amb l’opció sol·licitar cèdula d’habitabilitat de la nostra pàgina web, també pot posar-se en contacte amb el telèfon 641 212 908 i nosaltres li enviarem el tècnic de cedula.cat més proper al seu municipi.

Sala de reunions cedula.cat edifici el sucreLes nostres instal·lacions

Des de  la nostre seu central situada a “l’Edifici el sucre” de Vic coordinem la tramitació de cèdules a tot Catalunya.