Renovació cèdula habitabilitat

Renovació de la cèdula

1. El tècnic de cèdula.cat visitarà el seu habitatge per tal de certificar que segueix complint amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilitat i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

  • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
  • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
  • Fotocòpia o original de la cèdula caducada (en cas que la conservi)

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula renovada per 15 anys.